+31 6 45 170 741 info@anymation.nl
Selecteer een pagina
Zon Mw
Impact van projecten

Wetenschap en onderzoek zijn van grote waarde. Zij dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De Ministeries VWS en OCW vragen om impact en kennisbenutting van dit onderzoek te borgen. NWO en ZonMw zijn gericht op het faciliteren hiervan.

Deze animatie is gemaakt in opdracht van – en met illustraties van – De Merkarchitect.

Link: www.leoniehaas.nl

Client
De Merkarchitect